من و قلم برای پخش موسیقی وبلاگ از موزیک پلیر زیر پنل استفاده کنید. با تشکر http://manoghalam.mihanblog.com 2020-05-28T03:11:24+01:00 text/html 2018-07-03T17:57:53+01:00 manoghalam.mihanblog.com مصطفی عشق http://manoghalam.mihanblog.com/post/308 تو آن یک کلمه ای، عشق<div>تو آن یک کلمه ای، عشق، عشق، عشق</div><div>تو همه آن یک کلمه ای</div><div>روزهای دور و نزدیک همه از کنار هم با طعنه عبور می کنند</div><div>حتی شعرهایی که برای تو سروده شده اند&nbsp;</div><div>همه به هم می بالند</div><div>من به تو می بالم که دوستت داشته ام عشق</div><div>من به خودم می بالم که دوستت خواهم داشت عشق</div><div>تو هر دو لحظه ی حس گریه و خنده با هم</div><div>در شب های تنهای جدایی هستی</div><div>آن شب های با هم بودن</div><div>آن سفرهای یک روزه</div><div>آن با هم آرمیدن های طولانی</div><div>آن شب های پر از بادهای سرد</div><div>آن آرامش های پر از حس زندگی</div><div>آن جدا شدن های پر از شوق رسیدن</div><div>آن رسیدن های تازه انگار بار اول</div><div>تو لحظه ای از افکارم دور نمی شوی</div><div>آن لحظات، آن کوچه باغ های باغ فردوس</div><div>آن شب های طولانی</div><div>آن نخوابیدن ها</div><div>آن آرزوهای در لحظه برآورده&nbsp;</div><div>آن خدای مهربان عاشق</div><div>همه ارمغان توست</div><div>شعر بلد نیستم که اگر بودم بهترین هایم را برایت می سرودم</div><div><br></div> text/html 2018-06-17T11:58:17+01:00 manoghalam.mihanblog.com مصطفی خدا خداست http://manoghalam.mihanblog.com/post/307 خدای من فقط تو&nbsp;<div>خدای من فقط مهربانیت</div><div>خدا بهترین است</div><div>خدا خداست...</div><div>چون او می داند</div><div>چون او تواناست</div><div>چون او یک حوض را از زمین پر از آب کرده</div><div>برای یک ماهی که صد سال بعد از آسمان می افتد</div><div>چون او مهربان است</div><div>چون او حال کوچه های بن بست را هم می پرسد</div><div>از انتهایی که گذری از آنجا نیست</div><div>خدای من خدای تو خدای مهربانیست</div><div>چون اهل دل است و حال عاشقان را می دانسته</div><div>زمانی که هنوز همدیگر را ندیده بودند</div><div>زمانی که هنوز دلی برای عاشق شدن نداشته بودند</div><div>خدا خداست...</div><div><br></div><div>---------------------------------------------------------------------</div><div>music: light of the seven-Ramin Djavadi</div> text/html 2018-05-02T08:43:19+01:00 manoghalam.mihanblog.com مصطفی تویی که انتخاب می کنی http://manoghalam.mihanblog.com/post/306 من هرگز اون آدم خبیث و نامرد نبودم<div>من هرگز اون آدم زیرآب زن نبودم</div><div>من هرگز به مال کسی چشم داشت نداشتم</div><div>من حرمت نان و نمک را می دانستم</div><div>اما معادلات ما معادلات زمینی نیست</div><div>همه چیز برای وجودت می ارزید</div><div>تو همه معادلات را بر هم زدی</div><div>زندگی بدون حضورت رنگ ندارد</div><div>رویا چیست؟</div><div>رسیدن به یک زندگی پر از رنگ و لعاب؟</div><div>پر از پول و امکانات؟</div><div>یا یک عشق واقعی؟</div><div>یک عالمه موفقیت؟</div><div>یا یک عالمه آرامش؟<br>یک زندگی محافظه کار آبرومند تا آخرین روز پر از آرزوی بر دل؟</div><div>یا یک زندگی متهورانه بی آبرو اما برای دل خود؟</div><div>انتخاب تو چیست؟</div><div>انتخاب من توئی</div><div>اما الزاما همه انتخاب های تو به من منتهی نمیشه</div><div><br></div><div>----------------------------------------------------------------------</div><div><font size="1">پ.ن 1: یک آهنگ برای همیشه برای ما میزند. دستم به تو هرگز نرسد ماه بلندم...</font></div><div><font size="1">پ.ن 2: رفتن بهتر است... همه آلودگی است این ایام...</font></div><div><font size="1">پ.ن 3: دانی که چیست دولت؟ دیدار یار دیدن ولی ندیدن بهتره از نبودنش</font></div><div><br></div> text/html 2018-03-09T17:59:11+01:00 manoghalam.mihanblog.com مصطفی شکل آب http://manoghalam.mihanblog.com/post/305 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/168/502790/shapeofwaterl.jpg" alt=""></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> تو پرسیدی که من تنهام...</font><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">پس من فقط این را دارم که بگویم:</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">تو هرگز نخواهی فهمید که چقدر دوستت دارم</font></div><div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">تو هرگز نخواهی فهمید که چقدر بهت اهمیت میدم</font></div></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">و اگه سعی کنم نمی تونم عشقم را از تو مخفی کنم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">تو باید بدونی چون بهشت به من اینگونه گفت</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">تو رفتی و قلب من هم با تو رفت</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">من اسم تو را در تمام دعاهایم بردم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">اگه راه دیگه ای هم برای اثبات عشقم به تو هست</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">قسم می خورم که راهش را بلد نیستم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">تو هرگز نخواهی فهمید... اگر الان نفهمی</font></div><div><br></div><div>----------------------------------------------------------------------------------------------------</div><div>پ.ن: ترجمه موسیقی ای در فیلم شکل آب</div> text/html 2018-03-04T15:55:20+01:00 manoghalam.mihanblog.com مصطفی عاشقی کن http://manoghalam.mihanblog.com/post/304 <div>چرا باید غمگین باشم؟</div><div>چرا باید از اتفاقاتی که گذر کردم هراس داشته باشم؟</div><div>وقتی این بهترین حالتی است که می توانسته باشد</div><div>وقتی فکر می کنی که اگر صد بار برگردی مسیرت غیر از این نخواهد بود</div><div>وقتی عزیزترین روزهایت را مدیون آن زمان ها بوده ای</div><div>چرا با نگاهی حزن آلود بهشان بنگری</div><div>چرا نباید جزو مقدس ترین ها باشند</div><div>چرا نمیخواهی به آن روز بزرگ برگردی</div><div>آن روز که عشق در خالص ترین سطح حکم می کرد</div><div>برگرد و دوباره عاشقی کن</div><div>این بار هم پاک بباز همه ی آنچه که شاید اگر عاشق نمیشدی داشتی</div><div>این بار هم هزار باره بباز به بهای یک لحظه دیدار</div><div>صدبار بباز به عشق حس یک لحظه زندگی</div><div>به عشق یک بوسه</div><div>عاشق شو هر روز</div><div>عاشقی کن</div><div>و هیچگاه خودت را برای انسانی ترین رفتار عمرت سرزنش نکن</div><div>وقتی خدا هر لحظه نگهبان تو بود</div> text/html 2018-02-23T15:18:18+01:00 manoghalam.mihanblog.com مصطفی خالی http://manoghalam.mihanblog.com/post/302 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/168/502790/sss.jpg" alt=""></div> <font size="2"><div><font size="2"><br></font></div>چقدر خالی ام... چقدر جا گرفته بود دلخوشی ات</font><div><font size="2">چقدر سرد تمام شد...</font></div><div><font size="2">خوب شد بیرون نیامدی کوچه های آبی را ببینی</font></div><div><font size="2">آبی آبی بودند... ســـــــــرد</font></div><div><font size="2">انگار لحظه لحظه ی این سال ها را دوره می کردند</font></div><div><font size="2">مردم نگاه می کردند به من</font></div><div><font size="2">چشمانم اما فرار می کرد ازشان</font></div><div><font size="2">...</font></div><div><div><font size="2">چقدر عجیب بود زندگی مان</font></div><div><font size="2">چه اتفاق شگرفی بودیم برای هم</font></div><div><font size="2">بدون تو زندگی چقدر بی چیز و پست میشد</font></div></div><div><font size="2">چقدر خالی میشد</font></div><div><font size="2">...</font></div><div><font size="2">هر روز به این چیزها به این روزهای احتمالی جدایی فکر می کردم</font></div><div><font size="2">حدس می زدم که مال هم نمیشویم</font></div><div><font size="2">ولی فکر نمی کردم اینقدر بعد از تو خالی بشوم</font></div><div><font size="2">فکر نمی کردم آنقدر دلخوشی پشت یک اسم جا بشود<br></font></div><div><font size="2">دیدی؟! آخرین حدسم هم درست بود</font></div><div><font size="2">قرمزی چشمانت از آرایش نبود<br>همیشه با منی</font></div><div><font size="2">همه ی وجودم</font></div><div><br></div><div><br></div><div>------------------------------------------</div><div><font size="1">پ.ن: قول داده بودیم غصه نخوریم گریه نکنیم، من گریه کرده شدم :''(</font></div> text/html 2018-01-09T14:56:18+01:00 manoghalam.mihanblog.com مصطفی دلتنگ یعنی من http://manoghalam.mihanblog.com/post/301 <font face="Mihan-Iransans">زندگی چیست؟ <br>آیا رازی در پس این شب و روز شدن هست؟<br>قصه ها برای مردم اتفاق نمی افتند<br>فیلم ها در زندگی ما جریان دارند<br>ما جزئی از آمارهای کذایی را می سازیم<br>چرا فکر می کنیم درام ها در زندگی دیگران رخ می دهد؟<br>چرا فکر می کنیم که دنیا دیگر داستانی برای تعریف کردن ندارد؟<br>چرا فکر می کنیم ما نیستیم آنهایی که به هم برخورد می کنند؟<br>آنهایی که ناگهان عاشق هم می شوند!<br>آنهایی که ناگهان دلتنگ هم می شوند!<br>شبیه کسانی که سال هاست هم را می شناسند!<br>آنهایی که چشم هایشان، لب هایشان هم را می خواند<br>در آغوش می گیرند </font><br> text/html 2017-09-15T11:26:28+01:00 manoghalam.mihanblog.com مصطفی پیدایش http://manoghalam.mihanblog.com/post/299 <div style="text-align: center; "><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/168/502790/images.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><font size="2" face="Mihan-Yekan"><br><font size="3">- اگه می تونستی تمام عمرت رو از اول تا آخر ببینی چیزی رو تغییر میدادی؟</font></font><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">+ شاید احساسم رو بیشتر به زبون می آوردم... می دونی؟ از وقتی که به یاد میارم چشمم به آسمون بود <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">و ستاره ها رو نگاه می کردم، می دونی چی منو بیشتر از همه شگفت زده کرد؟ دیدن اونها نبود، دیدن تو بود.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif">Arrival - 2016</font></div> text/html 2017-08-13T05:08:09+01:00 manoghalam.mihanblog.com مصطفی تجربه 2 http://manoghalam.mihanblog.com/post/298 <div><font size="3"><b>برای اینکه در موقع صحیح وارد یک پوزیشن خرید یا فروش بشوی باید مدتی طولانی حواست به قیمت ها بوده باشد.&nbsp;</b></font></div><div><br></div><div><font size="2">برای من همیشه بحث های سرمایه گذاری و تحلیل های مالی جالب و جذاب بوده. هر بار هم که کار به بررسی قیمت ها برای سرمایه گذاری می رسد دست آخر به این نتیجه می رسم که در موقع اشتباهی دارم اقدام می کنم و کاش یک ماه پیش اقدام می کردم و مشخصا در آن موقع می توانستم شرایط را تشخیص دهم. در اصل فرصت های سرمایه گذاری به سادگی می آیند و می روند اما هیچ وقت تمام نمی شوند. برای اینکه علاوه بر حرفه خود تجارت و سرمایه گذاری داشته باشید تا زمانی که تجربه های ارزشمندی کسب کنید باید مدتی را به آزمون و خطا و یادگیری سپری کنید. الفبای این تجارت هم توجه بیشتر به بازار و قیمت های روز است.</font></div> text/html 2017-08-13T05:03:44+01:00 manoghalam.mihanblog.com مصطفی تجربه 1 http://manoghalam.mihanblog.com/post/297 <font size="3"><b>اگر امکان دارد بخش کوچکی از کاری امروز انجام بپذیرد، آن بخش کوچک را همین امروز انجام بده.</b></font><div><br></div><div><font size="2">مثلا برگه ای را هر سه نفر ما باید امضا می کردیم، نفر سوم نبود و قرار بود فردا بیاید. ما که می توانستیم امضا کنیم دلیلی نداشت ما هم به فردا بیاندازیم. امضا نکردیم فردایش نفر سوم آمد اما یکی از ما دو نفر که دیروز بودیم مریض شد.</font></div> text/html 2016-08-12T09:43:22+01:00 manoghalam.mihanblog.com مصطفی حرف http://manoghalam.mihanblog.com/post/296 <font face="Mihan-Iransans"> انگار لب هایمان جداگانه خودشان&nbsp;</font><div><font face="Mihan-Iransans">حرف هایی برای هم داشتند</font><div><font face="Mihan-Iransans">خوب شد تنهایشان گذاشتیم<br><br></font></div></div><div><br></div> text/html 2016-08-02T05:37:54+01:00 manoghalam.mihanblog.com مصطفی به من بگو http://manoghalam.mihanblog.com/post/295 <font face="Mihan-Iransans" size="2">به من بگو</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ما به هم عادت کردیم؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">یا چیزی بین ما به اشتراک است؟</font></div> text/html 2016-06-14T05:41:30+01:00 manoghalam.mihanblog.com مصطفی دو راهی http://manoghalam.mihanblog.com/post/294 <font face="Mihan-IransansBold" size="3">به من بگو</font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">دلتنگت شوم یا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">آزادت کنم؟</font></div><div><br></div> text/html 2016-05-27T06:18:42+01:00 manoghalam.mihanblog.com مصطفی 3 سوال مهم http://manoghalam.mihanblog.com/post/293 <font size="2"> در 3 سال دیگر من کجا می بایست باشم و به تبع آن در کجا ها نمی بایست باشم؟</font><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">سه سوال مهم از خودت بپرس: (تئوری یونگ)</font></div><div><font size="2">1- چه چیز در شخصیت شما، شما را متمایز می کند؟؟</font></div><div><font size="2">2- شیوه ذاتی تو برای کار کردن چه شکلی است؟؟</font></div><div><font size="2">3- تو به چه چیزی می گویی موفقیت؟؟</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2016-05-15T03:55:09+01:00 manoghalam.mihanblog.com مصطفی دیلیت http://manoghalam.mihanblog.com/post/292 <font size="2" face="Mihan-IransansBold">تو باید حذف بشوی از این زندگی&nbsp;</font><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">خیلی ساده</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">با فشردن یک دیلیت...</font></div>